fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Мидланд ЕООД, наричан по-долу Търговец – предоставя услуги на Потребителите / Kлиентите си посредством Интернет магазина www.midland.bg. Тези условия обвързват всички Потребители/Kлиенти. С натискане на който и да е бутон на уебсайта www.midland.bg, Потребителят/Kлиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Продуктите, които се намират на интернет страницата www.midland.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата гама на Търговеца.
3. Цялата информация, в това число изображения и описания на артикули, публикувана на уебсайта www.midland.bg, е собственост на Търговеца или на партньорите му.
Търговецът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина. Забранява се копирането на информация, в това число изображения и описания на артикули без писменото съгласието на Търговеца.

4. Потребителят носи отговорност за действията си и последствията от тях при използване на сайта за извършените от него действия и дадени потвърждения или откази.
5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които търговецът предлага чрез своята Интернет страница и няма да прави поръчки посредством електронен достъп и няма да потвърждава такива, като това няма да ограничава възможността му да разглежда съдържанието на сайта.
5.1. Всеки потребител може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението, като за него ще намират приложение условията за несъгласие по т.5 или действащите общи условия към момента на тяхното приемане.
6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме Общите условия независимо от това дали преди това е приемал същите или се отказвал от тях.
7. Отказът от приемане на общите условия не следва да е формален, докато приемането на общите условия се извършва чрез волеизявление в електронна форма, материализирано с активиране на бутон с надпис, който изразява съгласието на потребителя, че приема общите условия, което действие е обвързващо за потребителя/клиента.
8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с общите условия с обратно действие докато е в сила договорно отношение с Търговеца или докато не изплати всички свои задължения по направени поръчки.
9. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години, способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.

II. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

1. Потребителят/Клиентът може да направи поръчка на продукти Midland от онлайн магазина www.midland.bg  по следните начини:

1.1 Чрез уебсайта www.midland.bg:

1.1.1 С регистрация. Потребителят/Клиентът може да направи поръчка след като се е регистрирал.

1.1.2 Без регистрация. Потребителят/Клиентът може да направи поръчка след като попълни данните за доставка и начин на плащане.

1.2 По имейл.
Потребителят/Kлиентът може да направи поръчка на имейл: orders@midland.bg

При всички по-горе изброени варианти една поръчка се счита за приета, след като сътрудник на Търговеца се свърже с Потребителя/Клиента по телефона за потвърждение на данните за доставка и избраните от Потребителя/Клиента продукти.

2. Срокът за изпълнение на потвърдени поръчки за налични стоки е 5 работни дни, като най-често стоката се доставя в рамките на 1-2 работни дни.

3. След клик на бутона “Потвърди”, Потребителят/Kлиентът се съгласява да закупи стоката, намираща се в потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Kлиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

4. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 5 работни дни, Търговецът уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата по поръчката (отказ от поръчката) или заместваща поръчка.

5. Потребителят/Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

6. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални щети по оригиналната опаковка следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за рекламации предявени за тази стока. В случаите, когато от Потребителя/Клиента са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

6.1 При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

6.2 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок до 2 работни дни от получаването й.

III. ЦЕНИ И ДОСТАВКА

1. Договорният език е български, посочените цени са в български левове с ДДС.

2. Потребителят/Kлиентът може да се възползва от следните начини на плащане:

2.1 Наложен платеж:
Потребителят/Kлиентът заплаща на куриера, чрез който е доставена Поръчката сумата по наложения платеж.

2.2 Банков път:
Потребителят/Kлиентът може да преведе сумата по поръчката по банков път, като за „основание на плащане“ се посочва номера на поръчката към Търговеца.

Банкови реквизити на Търговеца:

Банка: УниКредит Булбанк АД
IBAN/BIC: BG12UNCR70001522715748 / UNCRBGSF

2.3 ePay:
Потребителят/Kлиентът може да заплати чрез платформата за електронни плащания ePay. Системата автоматично генерира код за плащане.

3. Цените, посочени на сайта www.midland.bg не включват опаковане и транспортиране до Потребителя/Клиента, освен ако не са изпълнени следните условия:

  • поръчката е на стойност над 69 лева (НЕ ВАЖИ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ) или
  • профилът на клиента е натрупал общи покупки, независимо колко на брой, на стойност над 500 лева.

В тези случаи транспортът е за сметка на Търговеца. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят/Клиентът следва да заплати транспорт и всички митнически и други такси свързани с износа, независимо от по-горе изброените възможности за безплатна доставка.

4. Куриери
Търговецът изпраща поръчки предимно с Еконт Експрес ООД. Доставките за сметка на Търговеца (т.3) се извършват само до офис на Еконт Експрес ООД, посочен от Потребителя/Клиента. При желание от страна на Клиента може да се използва и друг куриер, при условие, че избрания куриер вземе стоката от офиса на търговеца (гр.София, ул. „Владово“ №11) и стойността на доставката, независимо от стойността, е за сметка на Клиента.

IV. ДОГОВОР

1. Договорът, който Потребителите/Клиентите сключват с Търговеца чрез уеб-сайтът www.midland.bg e “договор, сключен от разстояние” по смисъла на чл. 48 ЗЗП. Всеки Потребител/Клиент, който е закупил какъвто и да е продукт чрез ww.midland.bg, може да върне стоката в срок от 14 работни дни считано от датата на получаването. Съгласно чл. 55 от ЗЗП “Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката”.

2. Ако стоката не отговаря на описанието дадено от Търговеца, разходите за куриерски услуги и в двете посоки са за сметка на Търговеца. Ако Потребителя/Клиента реши да върне стоката по други причини, разходите за куриерската услуга се поемат от Потребителя/Клиента. При връщане на стока чрез куриер услугата трябва да е с опция преглед преди получаване. Потребителят/Клиентът може да върнете стока и на място в офиса на Търговеца. Сумата по поръчката ще бъде възстановена на Клиента по банков път.

3. Търговецът се задължава да възстанови заплатената сума в случай че, закупената от Потребителя/Клиента стока бъде върната в подходящ търговски вид, с неразпечатана и не разпломбирана оригинална опаковка, както и с всички придружаващи я документи – фискална касова бележка и/или фактура. В противен случай тя няма да бъде приета обратно от Търговеца, като разходите за куриер остават за сметка на Клиента, дори когато стоката не отговаря на описанието в поръчката!
4.Връщане на стока
За да упражни правото си на отказ е необходимо Потребителят/Клиентът да се свърже с Търговеца на e-mail: orders@midland.bg и да предостави номер на поръчката, трите си имена и банкова сметка в Република България, по която да му бъдат преведени платените за приетата поръчка суми.
В случай, че Потребителя/Клиента няма банкова сметка, то следва да посочи три имена и адрес за връщане на платената сума чрез пощенски запис. Потребителят ще бъде информиран за адреса, на който върнатите стоки следва бъдат изпратени заедно с придружаващите го документи и принадлежности.
Всички разходи, извършени от Потребител по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт”, свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на Потребителя/Клиента.
Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Търговеца в срок от 14 дни след датата на връщане на стоката на Търговеца, по банкова сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят няма посочена банкова сметка, сумата ще бъде възстановена с пощенски запис.
На всеки върнат продукт се прави преглед от Търговеца с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия.
Прегледът на върнатия от Потребителя продукт се извършва от служители на търговеца, за което се съставя констативен протокол.
Търговецът отказва да възстанови заплатената цена, в случай че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията съгласно настоящите условия, ако такова е констатирано в констативния протокол.
Търговецът не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при извършване на услугата „Връщане на продукт” чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговският вид и комплекта на продуктите, включително и такива, възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и чрез един от изброените в настоящите Общи условия начини да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.midland.bg.

2. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според един от обявените начини в настоящите Общи условия на уеб страницата www.midland.bg.

5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца се задължава:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги;
• да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•  да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица, или направил достъпни чрез www.midland.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.midland.bg.

3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Kлиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.midland.bg.

4. След получаване на плащането Търговецът се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

5. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от Потребителите/Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Kлиенти, независимо дали са регистрирани.

7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: info@midland.bg.
Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът  ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

8. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително и в случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

9. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.midland.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

2. Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в онлайн магазина. Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Търговеца да бъде закрит техния потребителски профил. Търговецът гарантира на своите Потребители/Kлиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2.1 Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
2.2 Търговецът има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) и рекламни e-mail съобщения на посочения от регистрираните потребители e-mail адрес. Всеки регистриран потребител има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок ако Потребителя/Клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя/Клиента.

IX. ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1.  “Сайтът” е http://www.midland.bg –  уебсайт за електронна търговия , чрез който потребителите/клиентите могат да се информират, избират и купуват изложените стоки, съгласно публикуваните в същия условия.
1.2. „Съдържанието“ е:
1.2.1 Цялата информация, визуализирана на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
1.2.2 Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя/Клиента от Търговеца посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
1.2.3 Всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация, електронна поща, писмени съобщения или чрез предаване на гласови данни;
1.2.4 Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, изложени от търговеца на сайта в определен период от време;
1.4. “Потребител“ или „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, действащо, чрез негов представител и притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието на сайта чрез всякакви комуникационни средства (компютър, телефон, таблет и т.н.,) както за да прави поръчки и закупува предлаганите стоки, така и само за разглеждане на съдържанието на сайта.
1.5. “Продукти”, или “Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
1.6. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).
1.7. “Поръчка” е индивидуална заявка за закупуване на избрания/ите Стока/и, съгласно условията, предвидени в Сайта относно начина на доставка и плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт, който Потребителят прави свободно, по собствен избор и го обвързва със силата на договор между Потребителя и Търговеца.
1.8. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на Търговеца потвърждава Поръчката, направена от Потребителя, като потвърждението се извършва по телефон и след това Търговецът изпраща обобщение с детайлите на Поръчката – стоки, единична и обща цена, цена на доставка – на електронната поща на Потребителя, ако последният е предоставил такъв.
1.9. “Стойност на поръчката” е общата стойност на Стоките в потребителската кошница в момента на подаване на Поръчката. Стойността на поръчката включва и транспортните разходи освен в случаите, които са описани в Общите условия, раздел “Доставка”.
1.10. “Стойност на доставката” е стойността на транспортната услуга на Стоките от потвърдената поръчка до посочения и потвърден адрес на Потребителя.
1.11. „Търговец“ е “МИДЛАНД ” ООД, ЕИК 175223210, с адрес на управление в Република България, Ихтиман ПК2050, ул. „Търново“ №6, тел. +359 887 19 08 19, електронна поща: info@midland.bg. Търговецът е юридическо лице, учредено съгласно законите на Република България, който представя информацията за продаваните артикули чрез електронния сайт и, който след приемане и потвърждаване на поръчката от потребителя осигурява нейната доставка до посочения от потребителя на сайта адрес на територията на страната.
1.12 „Договор“ е документът, който материализира съществените условия по потвърдената поръчка и, който се изпраща от търговеца на потребителя, и екземпляр от който се предава на потребителя най-късно в момента на доставка на стоките, предмет на поръчката.

Последна редакция: 14.05.2018г.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП) ВИЖ

Количка