Български English

ЕКСПРЕС 79 ЕООД - тежка механизация

14.04.2019
"...Продуктите, предлагани от „МИДЛАНД“ ООД предлагат отлично качество, осигуряват безпроблемна работа на техниката ни, спомагат за намаления разход на гориво и намалено износване на механичните компоненти, като по този начин намаляват разходите ни за периодично обслужване на машините."


Емил Караджов, ЕКСПРЕС 79 ЕООД

„ЕКСПРЕС 79“ ЕООД е фирма, занимаваща се с дърводобив, стопанисване на горски територии, спомагателни дейности в горското стопанство и други, базирана в гр. Ихтиман, обл. София.
Референция Експрес 79 ЕООД 41 Kb (PDF) виж
Уеб дизайн и разработка: Уебрикс - www.webrix-studio.com