fbpx

Определение за смазочни продукти

Лубрикантите изпълняват редица функции, като сред най-важните от тях са смазване, охлаждане, защита от корозия и почистване.

 • Смазване – намаляване на триенето и износването на движещи се една в друга движещи се повърхности.
 • Охлаждане –    предотвратяване на    прегряване  чрез пренасяне на топлина от горещи към по-хладни зони.
 • Защита срещу корозия – покриване на повърхностите и осигуряване на физическа бариера, срещу естесвена корозия и химикали.
 • Поддържане на чистота – отмиване на замърсители от смазвания механизъм.

Други функции на смазочните материали

 • Уплътнение: Маслото, използвано в двигателите с вътрешно горене, трябва да осигурява ефективно уплътнение между буталните пръстени и стените на цилиндъра. Уплътнението също е важно при смазването на компресори и помпи.
 • Предаване на мощност: Хидравличните масла се използват за предаване и контрол на мощността, както и за смазване на работните повърхности на хидравлични системи.
 • Изолация: Изолационните масла се използват в електрически трансформатори и разпределителни уредби.

Приложението им е навсякъде:

 • МПС
 • Индустрия
 • Авиация
 • Корабоплаване

Където има двигатели, хидравлични инсталации или най-общо казано машини, се употребяват смазочни продукти.

Защо обаче са нужни? За да отговорим на този въпрос нека изясним какво е „триене“?

С „триене“ се именува съпротивлението, силата, която се проявява при движение на две повърхности в контакт. Тя не зависи от повърхността и нейното ниво варира в зависимост от натоварването.

Колкото по-твърди са повърхностите които се движат една в друга в контакт, толкова по-голямо е триенето. Генерира се топлина и загуба на енергия. Триенето също така увеличава износването, и ако не се направи нещо, за да се преодолее често се стига до преждевременна повреда на дадена машина.

 

 

 

За това съществува Трибологията. Така се нарича науката за взаимодействията между движещи се повърхности.

 

 

Без смазване, ще се случи следното с движещи се метални повърхности.

 

 

За да се предотврати това, движещите се метални повърхности могат да бъдат смазвани от тънък маслен филм помежду им.

 

И така, основната цел на смазочните продукти е изяснена. В днешно време е лесно – има масла за всичко – двигател, трансмисия, хидравлика… Но не винаги е било така! Нека видим на кратко каква е еволюцията на смазочните продукти.

 

Ранни методи за смазване: Преди появата на съвременните масла, такива каквито употребяваме днес, хората са използвали най-различни вещества, за да намалят триенето в машините. Това са били животински мазнини, растителни масла и дори графит. Тези ранни продукти за смазване са имали ограничена ефективност и е била необходима честа смяна, защото са се разваляли бързо.

 

Минерални масла: 19 век бележи значителен напредък с откриването и използването на минералните масла. Нефтът се оказва ценен източник на масла за смазване благодарение на своите смазочни свойства. Първото записано използване на базирани на нефт масла в датира някъде около 1860 г. в Съединените щати.

 

Автомобилната революция: С развитието на автомобилната индустрия към края на 19 и началото на 20 век вече се налага необходимостта от специализирани масла. Двигателните масла, специално формулирани за двигатели с вътрешно горене, стават съществени за ефективната работа на автомобилите.

 

Втората световна война и синтетични масла: Втората световна война играе ключова роля в развитието на маслата за смазване. Нуждата от високопроизводителни масла води до разработването на синтетични масла, които могат да издържат на екстремни условия. Синтетичните масла, произведени от химични съединения, предоставят по-добра стабилност и производителност от традиционните минерални масла.

 

Съвременни масла: Следвоенният период носи значителен напредък в технологията на смазочните продукти. Производителите започват да формулират масла с добавки. Тези добавки подобряват смазването, намаляват износването и корозията и удължат живота на машините посредством защита от окисляване, устойчивост на корозия и подобряване на вискозитета. За сравнение – едно масло без добавки е имало около 100 часа живот. По това време се появяват и всесезонни масла.

 

Екологична загриженост: През последните десетилетия екологичните регулации водят до разработването на екологични масла. Те са проектирани да намаляват замърсяването с изгорели газове и екологичния отпечатък на машините.

 

Специализирани масла: Различните видове машини изискват и различни масла за смазване. Например, маслата за трансмисия се формулират, за да отговарят на нуждите на предавателните системи, докато хидравличните масла се предназначават за употреба в хидравлични системи, като тези на строителната и индустриалната техника.

 

Непрекъснато изследване и развитие: Изследванията в областта на смазочните продукти продължават, с акцент върху подобряването на производителността, намаляването на триенето, повишаването на ефективността и намаляването на екологичния отпечатък. Това включва разработването на биоразградими масла и нано-масла, които използват нанотехнология за подобрено смазване.

 

Днес маслата за смазване са от съществено значение в много индустрии, от автомобилната и производствената до авиационната и морска промишленост. Те продължават да изиграват ключова роля в намаляването на триенето, защитата на машините от износване и гарантирането на ефективната работа на най-различни механични системи, като имат съществен принос към развитието и напредъка на съвременното индустриално общество.

Филтри

Цена

Категории продукти

Тип масло

Вискозитет

Разфасовка

Количка